Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til oversikt

Byfrokost - Perspectives on regional planning

Dato: Onsdag 26. september
Tid: 08:30 - 10:00
Sted: Folkebiblioteket i Kristiansand, OBS! Bruk inngangen fra Gyldenløvesgate
Pris: Gratis og åpent for alle

Professor Hans Christian Garmann Johnsen ved UiA, professor Elin Børrud fra NMBU og Martin Dubbeling, president i ISOCARP, holder foredrag om perspektiv på regional planlegging. Foredragene holdes på engelsk.

Martin Dubbeling is a consultant in spatial planning, urban planning, urban design, landscape architecture and the environment in the Netherlands and abroad. For ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), Martin is responsible for Urban Planning Advisory Teams (UPAT) workshops in Singapore, Russia, China, Palestine, Norway and South Africa. Martin Dubbeling is one of the authors of the award winning and best selling book Sustainable Urban Design. In 2013 Martin Dubbeling founded Connecting Cities, office for research, consultancy, design and communication in sustainable urban and regional planning. On a regular basis, Martin Dubbeling is lecturing and teaching at the universities in China.

Elin Børrud er professor og byplanlegger. Ansatt i By- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Andre verv: styremedlem i Nordisk Arkitektur Forskning, norsk representant i AESOP Excellence in Education Board. Tidligere praksis; Statens Vegvesen, byutviklingsavd. PBE i Oslo kommune, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, partner i plan- og arkitektkontoret alt.arkitektur as.

Børruds forskningsfelt er byutvikling, bymorfologi og byplanlegging. Hovedinteresse er å forstå byens transformasjonsprosesser og hvordan vi i planlegging kan bruke denne forståelsen til en smartere planlegging. Tilknyttet forskergruppa "Territorialisering og metoder i planlegging"  som retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk. les mer her:  https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/forskning/forskningsgrupper/node/30859

Hun er opptatt av undervisningskvalitet og studentenes læringsutbytte. Målet er å få studentene så faglig nysgjerrig at de tar ansvar for egen læring. For henne går veien til interessante forskningsspørsmål gjennom en praksis-nær undervisning. 

Hans Christian Garmann Johnsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har er siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en doktorgrad (PhD) fra Copenhagen Business School.

I tillegg til stillingen ved UiA er Johnsen seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning) og gjesteprofessor ved Deusto-universitetet i Spania. Garmann Johnsen har vært professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),forsker og stipendiat ved flere universiteter, inkludert UC Berkeley og Cornell i USA og Kingston University i Storbritannia.

Garmann Johnsen har i flere år vært involvert i nasjonale forskningsprogrammer om regional innovasjon. Forskningen har resultert i en rekke artikler i tidsskrifter som Regional Studies, Science and Public Policy, International Journal of Action Research og The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. Hans nyeste bøker er utgitt av Gower, Springer og Routledge. Garmann Johnsen er redaktør for European Journal of Workplace Innovation og leder av Centre for Advanced Studies in Regional Innovation Strategy (RIS -Centre). Han underviser for tiden i vitenskapsfilosofi ved tre universiteter: UiA, NTNU og Duesto i San Sebastian (Spania). https://www.uia.no/kk/profil/hanscgj

Kaffe/te

Velkommen!