Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til nyhetsoversikt

Urban Lounge med lapskaus på Nodeland og Tangvall!

26. september 2018

Studenter, planleggere og tilretteleggere inviterte til åpen og gratis Urban Lounge med lapskaus på menyen i Søgne og Songdalen.

Til arrangementene kom det innbyggere for å høre studenter og planleggere fortelle om erfaringer fra sine hjemland. I Songdalen deltok også politikere før de gikk i møte i planutvalget i kommunen. Lederne for Cool planning in new Kristiansand holdt innledende foredrag.

Kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen kommune ledet arrangementet i gymsalen ved rådhuset på Nodeland.

I Songdalen var det Anja Kristin Standal fra NMBU som holdt innledningsforedrag med fokus på togstasjonen i Nodeland.
Martin Dubbeling, president for ISOCARP, fortalte om erfrainger fra Kina.

Leder for plan i Søgne kommune, Vibeke Wold Sundal ledet arrangementet i biblioteket i rådhuset på Tangvall.