Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Fra venstre: Visepresident Zeynep Gunay i ISOCARP fra Istanbul, prosjektleder Christina Rasmussen og leder By- og samfunnsenheten Knut Felberg fra Kristiansand kommune, bak fv professor Elin Børrud fra NMBU og leder for plan Vibeke Wold Sunde fra Søgne.  Kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen var ikke tilstede. Foto: Ragna Marie Henden.

Om oss

“Cool planning in New Kristiansand” er en internasjonal og nasjonal workshop som skal gi idèer til utvikling av bysentra i nye Kristiansand. Arrangementene foregår 24.- 28. september på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Hit kommer 80 internasjonale og nasjonale studenter og planleggere. Innbyggerne i de tre kommunene inviteres til åpne og gratis arrangementer og foredrag. Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slås sammen til nye Kristiansand fra 1.01.2020.

Workshopen 24.- 28. september er i regi av ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, som legger sin workshop for unge planleggere, Young Planning Professionals’ workshop, til nye Kristiansand. 

I tillegg kommer 60 masterstudenter ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet, NMBU, ved Institutt for by- og regionalplanlegging på Ås, som skal bruke nye Kristiansand som studieområde i kurset "Arkitektur og byform i utvikling".

Deltakerne på workshopene vil jobbe med ulike tema og også kontakte innbyggere underveis. Temaene er blant annet mobilitet og sammenhenger, identitet og tilhørighet, bærekraft og klima, stedsutvikling og stedskvaliteter, smart by og innovasjon, nye typologier og eiendomsutvikling, effekt av regionale synergier, senterstruktur og hierarki i nye Kristiansand.

VEILEDERE FOR WORKSHOP

Fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet, NMBU:

Elin Børrud, professor og kursansvarlig, utdannet arkitekt og har arbeidet med byutvikling og byplanlegging i Oslo kommune og Statens vegvesen. Arbeider i skjæringspunktet forskning, undervisning og praksis. Har jobbet med små og store planleggingsoppdrag parallelt med forskning innen bymorfologi, byutvikling og planlegging ved NMBU siden 2006. Har utgitt boken «Prosjektbasert byutvikling» sammen med August E. Røsnes, Fagbokforlaget 2016.  

Anja Standal, phd-stipendiat med forskningsprosjekt som undersøker overgangen mellom bygningen og byens offentlige rom i den kompakte byen, er utdannet arkitekt og ingeniør, har arbeidet både i offentlig og privat sektor med utredning, planlegging og prosjektutvikling i alle skalaer fra det store landskapet til byens minste bestanddeler i detaljutforming av parkanlegg.

Martin Rasch Ersdal er utdannet by- og regionplanlegger fra NMBU. Siden han ble uteksaminert i 2013 med en masteroppgave som satte et kritisk lys på kommuneplanens arealdel, har han jobbet for ulke private arkitekt- og plankontorer i Oslo. I tillegg har han hatt en 20% stilling som universitetslektor og bidratt i flere emner ved Masterprogrammet for by- og regionplanlegging.

Alle tre er tilknyttet Forskergruppa, Territorialisering & metoder i planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn
 

Fra ISOCARP,  International Society Of City And Regional Planners / YPP, Young Planning Professionals’ workshop:

Zeynep Gunay, ISOCARP Vice President, Young Planning Professionals' Programme 

Zeynep Gunay is associate professor of urbanism and Vice President of the Department of Urban and Regional Planning of Istanbul Technical University [ITU]. Her major areas of interests are urban conservation and urban renewal theories and policies with a particular interest in critical narratives based on heritage and memory industry, heritageisation and conflict heritage. Within her fifteen years of academic and professional career in ITU, she also serviced as a visiting lecturer and module coordinator in various international platforms including Bauhaus-Universität Weimar, Institut D’urbanisme de Grenoble, Universitat Internacional de Catalunya, Gran Sasso Science Institute, Technische Universität Darmstadt, and Tor Vergata.

She has several international and national research and implementation projects including Prizren Municipal Development Plan under the supervision of UN-Habitat and UNESCO/WHC supported Istanbul Historic Peninsula Conservation Project, which was awarded a Medal in Europa Nostra Awards. Currently, she participates in Horizon 2020 MSCA-RISE Project on Art, Culture, Economy to Democratize Society. 

Gunay was awarded with the Routledge Prize Honourable Mention, Emerald Literati Network Outstanding Reviewer and Gerd Albers Award. She is the Vice President of ISOCARP, responsible for Young Planning Professionals’ Programme.

Zeynep Enlil

Zeynep Enlil is a professor of urban planning at Yıldız Technical University, Istanbul. She holds a professional degree in City Planning from METU and a PhD from the University of Washington. Her teaching and research interests include politics of urban development, sustainable urbanism, urban regeneration, role of creativity and culture in urban and regional development, heritage conservation and management. She has been a consultant for the 2006 Istanbul Metropolitan Plan in the fields of culture, heritage and tourism; the co-leader of the “Istanbul Cultural Heritage and Cultural Economy Project,” and “Istanbul Tourism Master Plan.” She has been involved as a team leader in a number of international research consortia and currently involved in an on-going ERA-NET project titled “Community Data-Loops for Energy-Efficient Urban Lifestyles (CODALoop).”

Zeynep was responsible for workshops in Athens, Geneva, İstanbul, Antwerp, Dalian, Porto, Nairobi and Wuhan. Zeynep Enlil has a large number of publications, including several books. As an invited speaker, she has lectured extensively and delivered speeches in Europe, U.S.A. China and Australia.

Martin Dubbeling

Martin Dubbeling is a consultant in spatial planning, urban planning, urban design, landscape architecture and the environment in the Netherlands and abroad. For ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), Martin is responsible for Urban Planning Advisory Teams (UPAT) workshops in Singapore, Russia, China, Palestine, Norway and South Africa. Martin Dubbeling is one of the authors of the award winning and best selling book Sustainable Urban Design. In 2013 Martin Dubbeling founded Connecting Cities, office for research, consultancy, design and communication in sustainable urban and regional planning. On a regular basis, Martin Dubbeling is lecturing and teaching at the universities in China.

FOREDRAGSHOLDER

Kath Davies

Kath Davies, Huddersfield, West Yorkshire, is described as a story teller, door opener and bridge builder. She explores places and identity to generate ideas, partnerships and creative solutions. Since 1998, Kath has worked as a cultural development specialist and independent practitioner with experience ranging from creative and community action and health and wellbeing to visitor economy. From 2007 onwards, Kath has gone onto lead Local Government teams across cultural and creative economy strategy and policy, engagement and audience development, project and events management. Kath is also a qualified coach and values a collaborative leadership style. She is highly skilled in creative and systems thinking to support innovation, vision and ambition whilst also ensuring approaches are grounded in people and place.

Currently, Kath is working across cultural placemaking outcomes and projects such as: transforming an indoor market into a contemporary art gallery, creating the conditions for music to grow leading to a year of music in 2023, and having led on the development of a public art policy, is now contributing to the master planning agenda from the perspective of cultural vibrancy.

Currently works in Kirklees Council, West Yorkshire, previously worked in Plymouth City Council, Devon, and as a freelance creative for Plymouth Arts Centre, Devon Artist Network, PL:ay Festival, Aune Head Arts, instigator of onec, a DIY arts project and RawArt as an artist working within health care settings (specialising in units for people with dementia).

Kirklees has a population of 437,100 and is the second largest Authority within the Leeds City Region, Yorkshire. Kirklees is a district of towns and villages that came into being in 1974, and is very diverse geographically and economically.

In 2018, the Council approved a cultural priority of music within the Culture Kirklees outcomes of establishing a strong creative economy, more people engaging in the arts and a strong sense of place established through our creative assets. We are now working with many partners to deliver a year of music in 2023.

Zeynep Enlil Kath Davies Martin Dubbeling Lisa Børrud Anja Kristin Standal, NMBU